Program konferencji

 

8:00-9:00
Rejestracja uczestników i sesja networkingowa (potrzebne co najmniej 30 wizytówek)

9:00-9:25
Uroczyste przywitanie i rozpoczęcie konferencji
Turkusowe zarządzanie w sprzedaży. Dlaczego o tym mówimy? - Jacek Czarnowski

9:25-10:00
Zrozumieć pokolenie Y - zmiany w strukturze polskiej populacji wg badań Extended DISC i ich wpływ na pracę menedżerów. - Justyna Duda, Marta Szeszko

 • Jak zmienia się struktura polskiej populacji? Jak różnią się pokolenia polskich pracowników?
 • Jak wypadamy na tle innych krajów?
 • W jakim kierunku zmieniają się motywacja i oczekiwania pracowników?
 • Co z tego wynika dla pracodawców i menedżerów zespołów sprzedażowych? 

10:00-10:30
Turkusowe organizacje - moda czy ewolucyjna zmiana? - Marek Konieczniak

 • Czy możliwa jest firma bez szefów? Czy pracownicy mogą sami organizować sobie pracę?
 • Czy firmy zarządzane przez zespoły pracowników mogą odnosić sukcesy rynkowe?
 • W czym tkwi idea turkusowego modelu organizacji opisanego w książce "Pracować inaczej" Frederica Laloux?
 • Jakie są warunki konieczne dla istnienia turkusowych organizacji?
 • Jakie jest miejsce i rola zespołów sprzedaży w nowym modelu organizacji?

10:30-11:05
Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. – Magdalena Budna-Ptaszek

 • Fundamenty kształtujące emocjonalną dojrzałość i wewnętrzną spójność lidera. 
 • Jakie elementy inteligencji emocjonalnej pozwalają wzbudzać motywację u pracowników?
 • Jak efektywnie kształtować długofalowe relacje z klientami?
 • Rola inteligencji emocjonalnej w budowaniu efektywności menedżera sprzedaży i w odnoszeniu sukcesów przez handlowców. 

11:05-11:25
Przerwa kawowa

11:25-12:05
Zastosowanie koncepcji spirali świadomości w sprzedaży - jak porozumiewać się z partnerami biznesowymi  prezentującymi różne odmiany kultur organizacyjnych. - Nikolay Kirov

 • Poziomy kultury organizacyjnej (wg koncepcji Spiral Dynamics), które determinują jaką mamy szanse na porozumienie z partnerami w biznesie.
 • Nowe spojrzenie na sytuację: dlaczego z jednymi osobami budujemy relacje szybko i „nadajemy na tych samych falach”, a z innymi jest nam trudniej współpracować?
 • Jak dostosować swój komunikat sprzedażowy i ofertę do poziomu na którym znajduje się rozmówca wg koncepcji spirali świadomości?

12:05-12:40
Wyjście poza standardowe rozwiązania w zarządzaniu firmą. Polskie doświadczenia we wdrażaniu pomysłów na turkusową organizację na przykładzie firmy Sente. - Daniel Urban

 • Które z praktyk turkusowej organizacji dają najlepsze efekty?
 • Wyzwania we wdrażaniu nowych sposobów działania w organizacji.
 • Kiedy warto rozważać stosowanie w praktyce rozwiązań turkusowej organizacji?

12:40-13:40
Przerwa na lunch

13:40-14:15
Czy jesteśmy gotowi budować firmy oparte na zaufaniu? Czy ludzie potrafią zarządzać samymi sobą w organizacji? - Aleksandra Pogorzelska 

 • Wolność i swoboda w działaniu czy rozproszenie odpowiedzialności i słaba organizacja pracy. Jak zachowują się pracownicy w turkusowych organizacjach?
 • Korzyści z budowania zespołów sprzedażowych w oparciu o trzy podstawowe kompetencje: samodzielność, odpowiedzialność i zaufanie.
 • Jak skutecznie sprzedają zespoły turkusowe?
 • Jak wzmacniać zaangażowanie pracowników? Stwarzanie możliwości przez budowanie zaufania. 

14:15-14:50
Porozmawiaj z podwładnym – czyli zarządzanie zespołami w czasach zmiany. Rzecz o komunikacji menedżerskiej. - Jacek Czarnowski

 • Jak zlecać zadania żeby podwładni wykonywali je z zaangażowaniem? 
 • Czy spotkania firmowe muszą być nudne i bezproduktywne?  
 • Co zrobić, żeby raczej wspierać wykonanie zadań niż kontrolować i wymuszać ich wykonanie?

14:50-15:10
Przerwa kawowa

15:10-15:50
Pełna moc sprzedaży. – Jacek Walkiewicz

 • Czynniki decydujące o sukcesie, czynniki decydujące o rozwoju indywidualnych umiejętności handlowych.
 • Motywacja na co dzień czyli skąd czerpać siłę?
 • Kluczowe składniki odwagi.
 • Indywidualne metody do bycia skutecznym - jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem? 

15:50-16:45
Czy wprowadzanie elementów turkusowej organizacji ma sens w polskich warunkach? Pytania z sali i dyskusja z ekspertami (Magdalena Budna-Ptaszek, Justyna Duda, Nikolay Kirov, Marek Konieczniak, Aleksandra Pogorzelska, Marta Szeszko,Daniel Urban, Jacek Walkiewicz), prowadzenie dyskusji - Jacek Czarnowski

16:45-17:00
Losowanie i rozdanie nagród oraz zakończenie konferencji

 

Biogramy

 

Jacek Walkiewicz - psycholog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich mówców. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Od 25 lat zaangażowany w edukację dorosłych. Prowadził szkolenia i wykłady dla ponad 500 firm, w których wzięło udział ponad 80 tysięcy osób. Ceniony za wiedzę merytoryczną i ciekawy, narracyjny, pełen humoru, sposób prowadzenia wykładów. Specjalizuje się w tematach z szeroko pojętej skuteczności w życiu osobistym i zawodowym. Jego wykład „Pełna MOC możliwości”, wygłoszony na TEDxWSB i dostępny na kanale YouTube ma ponad dwa miliony odsłon. Autor trzech książek: „Rozmyślnik Jacka Walkiewicza”, „Pełna MOC życia” i „ Pełna MOC możliwości. Ta ostatnia została nagrodzona w konkursie miesięcznika Charaktery, nagrodą Teofrasta, za najpopularniejszą książkę napisaną w 2013 roku. Właściciel klimatycznej, autorskiej księgarni „Pełna MOC słów” w Warszawie. Prywatnie miłośnik zabytkowych samochodów i turystyki kempingowej.

Magdalena Budna-Ptaszek - absolwentka Psychologii Pracy i Stresu na UKSW oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH. Trener i coach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie implementacji kilku wiodących europejskich i amerykańskich narzędzi psychometrycznych, jako konsultant certyfikujący oraz menadżer odpowiedzialny za adaptację oraz realizację strategii marketingowej i sprzedażowej na polskim rynku. Ukończyła liczne szkolenia z tego zakresu, w tym dwupoziomowe szkolenie akredytacyjne wg standardów EFPA w Wielkiej Brytanii.

Jacek Czarnowski – od 1993 roku związany ze sprzedażą i marketingiem. Przez 15 lat pełnił stanowiska dyrektora handlowego między innymi na rynku FMCG, rynku mody oraz branży usług (firmy Kamis, Fazer, czy Atlantic). Absolwent geografii i studiów MBA na Uniwersytecie Gdańskim ukończył także Akademię Coachingu Biznesowego. Licencjonowany trener i konsultant Sandler Training - światowego lidera w zakresie projektów doradczo-szkoleniowych dotyczących zarządzania sprzedażą i sprzedaży. Właściciel firmy Cetus Consulting – franczyzobiorcy Sandler Training. Specjalizuje się w kompleksowym udoskonalaniu procesów sprzedażowych w przedsiębiorstwach. Coach specjalizujący sie w tematyce zarządczej i sprzedażowej. Mówca biznesowy - prelegent na wielu konferencjach i seminariach. Twórca i organizator MORFOLOGII SPRZEDAŻY - największej w Polsce północnej konferencji dla menedżerów sprzedaży odbywającej się od 2012 roku. Prywatnie instruktor kajakarstwa, prowadził wiele spływów kajakowych w Polsce i zagranicą. Lubi szczególnie kajakarstwo zwałkowe mało znaną odmianę pływania na kajakach. 

Justyna Duda - account manager. Z wykształcenia pedagog, ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Z Extended DISC Polska związana od 6 lat. Jest odpowiedzialna za rozwój biznesu, pozyskiwanie nowych Klientów, doradztwo w projektach HR oraz tworzenie dedykowanych projektów rozwojowych. Wspiera Klientów w realizacji projektów szkoleniowych, rekrutacyjnych, talentowych oraz Ocen Kompetencji 360°. Prywatnie miłośniczka podróży oraz szwedzkich kryminałów. 

Nikolay Kirov – dyrektor Strategii i Rozwoju, Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego, Specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla firm. Od 1996 r. mówca inspiracyjny, wykładowca i doradca w zakresie: negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości dodanej w biznesie, przywództwa i wdrażania zmian organizacyjnych, rozwiązywania konfliktów i komunikowania się, negocjacji strategicznych i międzykulturowych, budowania modeli e-biznesu i strategii. Na swoich kursach pokazuje: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”, oraz „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.  „Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o.”, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Management and Business Administration Central Europe." i Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”

Marek Konieczniak - od ponad 30 lat zajmuje się oświatą. Najpierw jako nauczyciel akademicki, następnie jako dyrektor szkoły, a ostatnie 18 lat na stanowiskach kierowniczych w firmie VULCAN. Specjalizował się we wdrażaniu systemu zarządzania oświatą na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego oraz współtworzył model wdrażania standaryzacji zatrudniania nauczycieli i pracowników administracji. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu firmy VULCAN ds. innowacyjności. W swojej ścieżce życiowych poszukiwań przeszedł od fascynacji technologią do fascynacji rozwojem osobistym i jego przełożeniem na świat aktywności zawodowej. Przekonany jest, że podział na pracę zawodową i sferę prywatną, jest tylko odzwierciedleniem jednego z etapów rozwoju świadomości, w którym pełnia jest często jeszcze niezrozumiałym pojęciem.  Pasjonat odkrywania humanistycznych aspektów zarządzania zarówno w biznesie jak i w oświacie. Zafascynowany książką Frederica Laloux, Reinventing Organizations, zaangażował się w proces wprowadzenia jej na polski rynek. Nawiązał kontakt z autorem, pozyskał wsparcie agencji literackiej Graal, która skutecznie zachęciła Jacka Marciniaka ze Studio Emka do wydania książki. Książka w tłumaczeniu Marka Konieczniaka ukazała się w październiku 2015. Jest przekonany, że studia przypadków organizacji opisanych w książce zwiastują nieuchronne nadejście nowego etapu rozwoju ludzkiej świadomości, jaka budzi się w świecie zmęczonym starym paradygmatem myślenia. 

Aleksandra Pogorzelska - psycholog biznesu. Specjalizuje się w pracy coachingowej z zarządami organizacji oraz menedżerami przy wdrażaniu strategii działania na wszystkich poziomach. Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży oraz umiejętności miękkich. Trener II klasy pływania. Od 21 lat startuje w zawodach triathlonowych, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w Triatlonie i Duathlonie ukończyła blisko 100 Triathlonów, w tym dwa zawody IRONMAN (3800 m pływania, 180 km roweru, 42 km biegu). W oparciu o swoje doświadczenia sportowe i biznesowe stworzyła prestiżowy program: Business Champion Development z udziałem Mistrzów Olimpijskich, Sportu i Motywacji. W działalności na rzecz społeczeństwa przewodniczy Fundacji Sportu Pozytywnego. Prywatnie żona Wojtka – pasjonata triathlonu oraz mama Jakuba (10 lat) i Zosi (7 lat). Wraz z rodziną zbudowała swoją oazę na wsi, gdzie hoduje ekologiczne warzywa i owoce. Prowadzi bloga: www.triathlonistkawbiznesie.pl .

Marta Szeszko - absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Neofilologii (kierunek Iberystyka) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe Coaching profesjonalny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 roku uzyskała certyfikat International Coach ICC. Doświadczenie w dziedzinie HR zdobywała jako konsultant w firmie HRK SA oraz pracując w Departamencie Polityki Personalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej – obecnie T-mobile. Odpowiadała za szereg działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu korporacyjnych programów rozwojowych. Brała udział w wielu projektach doradczych dla firm z różnych branż oraz realizowała projekty rekrutacyjne na różnych poziomach, w tym na stanowiska menedżerskie wyższego szczebla. Od 2008 roku pracuje w Extended DISC Polska, gdzie odpowiada za kontakty z kluczowymi klientami, koordynuje projekty oraz prowadzi konsultacje, warsztaty oraz szkolenia certyfikacyjne.

Daniel Urban - prezes zarządu w Sente - firmie projektującej i wdrażającej rozwiązania informatyczne wspierające klientów w rozwoju i wzroście efektywności. Współzałożyciel i członek zarządu wrocławskiego klastra ITCorner - dolnośląskiego stowarzyszenia firm z branży IT. Stale poszukuje nowych ścieżek rozwoju dla siebie i firmy. Pomysły i inspiracje czerpie zarówno z książek, jak i z rozmów z osobami prowadzącymi firmy o podobnej wielkości. Poza pracą wyzwań szuka w sporcie. Od kilku lat biega maratony i górskie ultramaratony, które pomagają mu kształtować samodyscyplinę i dają czas na przemyślenia. Studiował informatykę i zarządzanie biznesem. Posiada dyplom MBA. Jest również absolwentem Psychologii Zarządzania oraz Executive Leadership Program.