8:00-9:00
Rejestracja uczestników i sesja networkingowa (potrzebne co najmniej 30 wizytówek)

9:00-9:25
Uroczyste przywitanie i rozpoczęcie konferencji
Turkusowe zarządzanie w sprzedaży. Dlaczego o tym mówimy? - Jacek Czarnowski

9:25-10:00
Zrozumieć pokolenie Y - zmiany w strukturze polskiej populacji wg badań Extended DISC i ich wpływ na pracę menedżerów. - Justyna Duda, Marta Szeszko

 • Jak zmienia się struktura polskiej populacji? Jak różnią się pokolenia polskich pracowników?
 • Jak wypadamy na tle innych krajów?
 • W jakim kierunku zmieniają się motywacja i oczekiwania pracowników?
 • Co z tego wynika dla pracodawców i menedżerów zespołów sprzedażowych? 

10:00-10:30
Turkusowe organizacje - moda czy ewolucyjna zmiana? - Marek Konieczniak

 • Czy możliwa jest firma bez szefów? Czy pracownicy mogą sami organizować sobie pracę?
 • Czy firmy zarządzane przez zespoły pracowników mogą odnosić sukcesy rynkowe?
 • W czym tkwi idea turkusowego modelu organizacji opisanego w książce "Pracować inaczej" Frederica Laloux?
 • Jakie są warunki konieczne dla istnienia turkusowych organizacji?
 • Jakie jest miejsce i rola zespołów sprzedaży w nowym modelu organizacji?

10:30-11:05
Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi. – Magdalena Budna-Ptaszek

 • Fundamenty kształtujące emocjonalną dojrzałość i wewnętrzną spójność lidera. 
 • Jakie elementy inteligencji emocjonalnej pozwalają wzbudzać motywację u pracowników?
 • Jak efektywnie kształtować długofalowe relacje z klientami?
 • Rola inteligencji emocjonalnej w budowaniu efektywności menedżera sprzedaży i w odnoszeniu sukcesów przez handlowców. 

11:05-11:25
Przerwa kawowa

11:25-12:05
Zastosowanie koncepcji spirali świadomości w sprzedaży - jak porozumiewać się z partnerami biznesowymi  prezentującymi różne odmiany kultur organizacyjnych. - Nikolay Kirov

 • Poziomy kultury organizacyjnej (wg koncepcji Spiral Dynamics), które determinują jaką mamy szanse na porozumienie z partnerami w biznesie.
 • Nowe spojrzenie na sytuację: dlaczego z jednymi osobami budujemy relacje szybko i „nadajemy na tych samych falach”, a z innymi jest nam trudniej współpracować?
 • Jak dostosować swój komunikat sprzedażowy i ofertę do poziomu na którym znajduje się rozmówca wg koncepcji spirali świadomości?

12:05-12:40
Wyjście poza standardowe rozwiązania w zarządzaniu firmą. Polskie doświadczenia we wdrażaniu pomysłów na turkusową organizację na przykładzie firmy Sente. - Daniel Urban

 • Które z praktyk turkusowej organizacji dają najlepsze efekty?
 • Wyzwania we wdrażaniu nowych sposobów działania w organizacji.
 • Kiedy warto rozważać stosowanie w praktyce rozwiązań turkusowej organizacji?

12:40-13:40
Przerwa na lunch

13:40-14:15
Czy jesteśmy gotowi budować firmy oparte na zaufaniu? Czy ludzie potrafią zarządzać samymi sobą w organizacji? - Aleksandra Pogorzelska 

 • Wolność i swoboda w działaniu czy rozproszenie odpowiedzialności i słaba organizacja pracy. Jak zachowują się pracownicy w turkusowych organizacjach?
 • Korzyści z budowania zespołów sprzedażowych w oparciu o trzy podstawowe kompetencje: samodzielność, odpowiedzialność i zaufanie.
 • Jak skutecznie sprzedają zespoły turkusowe?
 • Jak wzmacniać zaangażowanie pracowników? Stwarzanie możliwości przez budowanie zaufania. 

14:15-14:50
Porozmawiaj z podwładnym – czyli zarządzanie zespołami w czasach zmiany. Rzecz o komunikacji menedżerskiej. - Jacek Czarnowski

 • Jak zlecać zadania żeby podwładni wykonywali je z zaangażowaniem? 
 • Czy spotkania firmowe muszą być nudne i bezproduktywne?  
 • Co zrobić, żeby raczej wspierać wykonanie zadań niż kontrolować i wymuszać ich wykonanie?

14:50-15:10
Przerwa kawowa

15:10-15:50
Pełna moc sprzedaży. – Jacek Walkiewicz

 • Czynniki decydujące o sukcesie, czynniki decydujące o rozwoju indywidualnych umiejętności handlowych.
 • Motywacja na co dzień czyli skąd czerpać siłę?
 • Kluczowe składniki odwagi.
 • Indywidualne metody do bycia skutecznym - jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem? 

15:50-16:45
Czy wprowadzanie elementów turkusowej organizacji ma sens w polskich warunkach? Pytania z sali i dyskusja z ekspertami (Magdalena Budna-Ptaszek, Justyna Duda, Nikolay Kirov, Marek Konieczniak, Aleksandra Pogorzelska, Marta Szeszko,Daniel Urban, Jacek Walkiewicz), prowadzenie dyskusji - Jacek Czarnowski

16:45-17:00
Losowanie i rozdanie nagród oraz zakończenie konferencji